O mne

 

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.

 

Narodil sa v Nitre 31. 3. 1939, je ženatý, má 4 deti a 11 vnukov. Aktívne ovláda nemčinu, angličtinu, taliančinu a ruštinu.

 

1956: absolvent Jedenásťročnej strednej školy s maturitou 1960: absolvent Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, matematika – chémia

 

1960-61: stredoškolský profesor v Nových Zámkoch

 

1961 - 63: vojenská prezenčná služba v Lipníku nad Bečvou

 

1963 - 1990: vedúci vedecký pracovník na Ústave technickej kybernetiky SAV

 

1965 - 1968: absolvent PFUK v Bratislave, numerická matematika

 

1970 - 1989: prednášateľ numerickej matematiky na MFF UK v Bratislave

 

1985 - 1990: vedúci Medzinárodného Bázového laboratória pre umelú inteligenciu

  • Počas vedeckej činnosti publikoval 65 pôvodných vedeckých prác, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol autorom a spoluautorom 5 vedeckých monografií (2 v zahraničí). Aktívne sa zúčastňoval na konferenciách a vedeckých pobytoch po celom svete. Pracoval v kresťanskom hnutí, najmä s mládežou, v rodinných spoločenstvách, publikoval v samizdatoch.

 

1989 - 90: podpredseda Rady KDH pre zahraničné vzťahy

 

1990 - 91: poslanec SNR

 

1990 - 92: podpredseda vlády ČSFR pre ľudské práva

 

1992: poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia

 

1993: podpredseda Helsinského výboru v SR

 

1993 - 95: prezidentský radca v Kancelárii prezidenta SR

 

1995 - 2000: tajomník komisie KBS: Spravodlivosť a mier

 

1995 - 2000: vydavateľ vo vydavateľstve DACO

 

1995 - 2000: predseda Nadácie F. Schillera – Spolupatričnosť pre ochranu života, vzdelania, kultúry, rodiny a ľudských práv

 

1994 - 2000: poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Petržalka, predseda komisie pre mládež, šport a vzdelanie

 

1996 - 2000: prednášateľ na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku

 

1997 - 2000: prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Trnavskej univerzite, prednášateľ na fakulte Humanistiky a na Pedagogickej fakulte

 

1995 - 2000: člen Slovenského syndikátu novinárov (ročne asi 20 článkov v novinách)

 

2000 - 2005: veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku, v San Maríne a na Malte

 

1996 - doteraz: člen Spolku slovenských spisovateľov, sedem prozaických diel:

  • Prísne tajné – Ako sme boli malí: 1994, 2.vydanie, 1995, 224 s.,
  • Lúčenie, 1996 – v spoluautorstve s matkou Martou, 120 s.,
  • Veľmi prísne tajné – Ako sme boli slobodní, december 1999, 696 s.,
  • Prísne tajné – Ako sme boli Taliani, december 2006, 424 s.,
  • Ktorého si, Mária, do neba vzala, december 2006 – v spoluautorstve s M. Čerňanskou a D. Mikloškom, 80 s.,
  • Ako sme boli malí – odtajnené po 60 rokoch, december 2007, 340 s.
  • Dva roky bloger, december 2010, 432 s.

 

2005: dôchodok

 

2006: štátne vyznamenanie prezidenta a premiéra Talianska: Grande uffiziale – Veľký oficier za zásluhy o Taliansku republiku

 

2006 - 2008: predseda Združenia katolíckych vydavateľov Slovenska

 

2007 - : predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

 

2011 - : moderátor Národného sekretariátu Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku

 

2012 - : poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

             

 

Aktualizované ku dňu 1. 1. 2013